Spirituele Therapie

There is no key to happiness, the door is always open.

Wat is spirituele therapie?

Spirituele therapie is een therapievorm die in principe geschikt is voor iedereen die met vragen of problemen van persoonlijke aard zit en daar hulp bij zoekt. De mens wordt gezien als spiritueel of bezield wezen. Als er een klacht is, wordt dit binnen de spirituele therapie gezien als een verbroken verbinding met de diepere zin van het bestaan. In deze therapievorm streeft men ernaar een mens bij de heelheid, het wezenlijke van zichzelf te brengen. Problemen worden niet alleen gezien als lasten, maar ook als lessen en groeikansen.

Hoe werkt spirituele therapie?

De spiritueel therapeut werkt empatisch en wel door direct contact te maken met de subtiele energie van de cliënt, zoals die door de chakra's, energiecentra en het aura manifesteert. Aan de hand van de vraag van de cliënt stemt de therapeut zich af, zowel op de aard en oorzaak van het probleem, als op de essentie van de cliënt. Het uitgangspunt van de therapeut is dat elk mens in wezen heel is, maar dat er op dit moment dingen spelen waardoor hij/zij die heelheid niet meer kan ervaren. Stap voor stap wordt de cliënt terug naar zijn heelheid gebracht.

De therapie is een interactief gebeuren, concreet en direct. Er wordt een beroep gedaan op de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de cliënt. Gezamenlijk worden problemen benaderd en kunnen de thema's en verbanden worden bekeken en een stappenplan worden gemaakt om tot een oplossing te komen. Genezen is stappen nemen, bewust worden en groeien. Dit alles vraagt een bewuste en actieve inzet van de cliënt.

Het subtiele energiesysteem

In spirituele therapie gaat men ervan uit dat alles energie is en dat een mens behalve een fysiek lichaam ook centra en lagen heeft die veel subtieler zijn. De subtiele energie doordringt en omhult het stoffelijke lichaam en bekrachtigt het, het bevat informatie over de gehele persoonlijkheid.

Over chakra's

  1. Stuitcentrum, 1ste chakra. Waar gevoelens huizen over bestaansrecht, hoe je in je lichaam zit

  2. Heiligbeencentrum, 2de chakra. Dat verband houdt met zelfvertrouwen, genieten, plezier hebben, contact maken en natuurlijke seksualiteit. De stroom van het leven.

  3. Navelcentrum, 3de chakra. Waar de meeste emotionaliteit huist, van waaruit je confrontatie aangaat en waar het gebruik van je kracht en het innemen van ruimte voor jezelf worden ontwikkeld. In dit centrum wordt de fysiek/emotionele energie gereguleerd.

  4. Hartcentrum, 4de chakra. Waar gevoelens van liefde, sympathie en verbondenheid met anderen de toon zetten. Hier zitten de eigenlijke gevoelens.

  5. Keelcentrum, 5de chakra. Waar communicatie en je uiten een hoofdrol spelen, maar waar ook het vorm geven aan wat er in je leeft, je creativiteit en het nemen van verantwoordelijkheid van groot belang zijn. Van hieruit laat je zien wie je werkelijk bent en wat je in je hebt.

  6. Voorhoofdcentrum, 6de chakra. Waar je denken, je besef van identiteit, je controle, evenwicht en aandacht worden geregeld. Dit is het 'commandocentrum' maar ook de plaats van 'spiritueel zien', hier word je je intuïtie gewaar.

  7. Kruincentrum, 7de chakra. Waar gevoelens van heelheid en verbondenheid met al wat is kunnen worden ervaren. Hier beleef je religiositeit en spiritualiteit het sterkst.

Over het aura

In de aura is een soortgelijke gelaagdheid terug te vinden als in de chakra's. Alle thema's van de chakra's worden ook weerspiegeld in de aura. Echter, in de aura vinden we er subtielere aspecten van terug. Daarnaast vind je in de aura ook de thema's waarmee iemand zich niet dagelijks en bewust mee bezighoudt, ze behoren tot de achtergrond. De invloeden zijn subtieler, minder concreet en moeilijker te vatten. Het is een feit dat de sturing van bepaalde energieën vanuit de aura ondanks heel veel stilte, zachte aanwezigheid, een enorme invloed op je kunt hebben.

Over karma

Al onze ervaringen vormen als het ware indrukken of trillingen in de energie die, wanneer ze maar diep genoeg zijn, een sturende invloed hebben op hoe je handelt, voelt en denkt. Deze indrukken noemt men Karma. De ervaringen die een mens opdoet vormen zijn leermateriaal. Maar niet alle ervaringen worden geaccepteerd, verwerkt of opgelost. De kans is aanwezig dat ervaringen die ooit zijn 'weggestopt' je blijven hinderen, vaak op een onbewust niveau. De emotionele lading blijft dan in je systeem aanwezig en lost zich niet vanzelf op. Vooral wanneer een ervaring zo traumatisch, zo erg geweest is, dat het bewustzijn afhaakte en de ervaring blijft ontkennen, kan het gebeuren dat deze ervaring later alsnog moet worden uitgewerkt. Vaak is bewustzijn nodig om zo'n ervaring te kunnen verwerken.

Vorige levens

Reïncarnatie houdt in dat een mens sterft, maar dat zijn ziel weer opnieuw geboren wordt in een ander lichaam. Dit proces herhaalt zich steeds weer als een cyclische beweging. Wanneer een mens echter meer tastbare en concrete problematieken van zijn leven redelijk heeft uitgewerkt, stuit hij vaker op subtielere aspecten van zijn levensthema's. Het komt vaker voor dat hij ervaart dat de heftigheid van ervaringen in zijn jeugd niet overeenkomt met de intensiteit van de ervaren thema's. Tevens komt het voor dat de oorzaak van bepaalde karaktereigenschappen en gevoelens kan worden gevonden in andere levens.

Leven is leren

De visie die wij als spiritueel therapeuten op problematieken hebben, is sterk gekleurd door reïncarnatie, karma en evolutie. In deze optiek is een mens een zich ontplooiend wezen dat in alles wat hij doet streeft naar groei en realisatie van zijn mogelijkheden. Hij of zij heeft hierbij vele lessen te leren, die voor een belangrijk deel al vastlagen bij zijn conceptie, door de speciale keuze van diverse levensomstandigheden zoals plaats, familie, geslacht, lichaamstype, enz. Juist dat persoonlijk karma dat in een bepaalde incarnatie het sterkst naar voren treedt en tevens de grootste problemen kan veroorzaken, geeft de belangrijkste groeikansen en lessen voor dit leven. We zien problemen dan ook niet als lasten waar we per se zo snel mogelijk van af moeten zien te komen. Veel ongemakken, soms tot fysieke kwalen toe, zijn aanwijzingen dat we bepaalde stappen in ons leven niet genomen hebben en dat het tijd wordt om dat wel te gaan doen. Niet zelden zie je dat een bepaald gebrek of een bepaald probleem iemand zijn leven in positieve zin heeft gemaakt tot dat wat het is. Moeilijkheden brengen in het algemeen vaak de sterke tegenkrachten in een mens in beweging.

Wat is de oorsprong?

Spirituele therapie, zoals hierboven omschreven komt van Centrum de Leonardushoeve te Belfeld. In 1987 opgericht door Ad Stemerding, nu onder leiding van Jan Visscher. Hier heb ik mijn opleiding tot spiritueel therapeut gedaan.

Wat kost spirituele therapie?

De prijs voor een consult van 1 uur is         € 70,00  

De prijs voor een consult anderhalf uur is   € 99,00 

De prijs voor een consult van 2 uur            € 135,00

 

Bovenstaande prijzen zijn exclusief  BTW

Bij annulering binnen 48 uur voor aanvang van het consult  brengen wij het totale bedrag in rekening

 

Bel: 06 5125 7921 of stuur een email naar: info@rezonans.nl© 2024 Rezonans