Terug naar het overzicht

Blog | Lastige emoties als brandstof voor je creativiteit?

Het is tegenwoordig, in onze snelle, door technologie gedreven wereld maar al te gemakkelijk om je te verliezen in allerlei externe afleidingen. Het resultaat kan zijn dat je daardoor ongevoelig wordt voor je emoties. Ondanks alle veranderingen om ons heen blijven wij uiteindelijk gewoon gevoelige wezens. 

 

Het hebben van emoties is onderdeel van de menselijke ervaringen. Je bent niet alleen een doener en een denker. Maar ondanks dit feit onderdrukken we maar al te vaak onze emoties. De zogenoemde negatieve emoties kunnen echter een waardevolle bron van informatie en creatieve kracht zijn. Dus wat kunnen je emoties jou vertellen?  Juist die emoties die je liever vermijdt? Laten we er drie uitlichten.

Boosheid
Een coach die met cliënten werkt zal meestal samen met de cliënt op zoek gaan naar wat het meest belangrijk is voor diegene. Vragen als: ”Wat is het meest belangrijk voor je, waar houdt je van, wat geeft je energie?” kunnen niet altijd de juiste antwoorden opleveren. De vraag: ”Wat maakt je boos?” kan dat misschien wel. Boosheid is meestal een teken dat een of meer van onze waardes worden geschonden. Misschien word jij boos van onbeschofte mensen. Dat betekent dat aardigheid een van jouw waardes is. Misschien zit jij je op te vreten van frustratie iedere keer als je aanwijzingen van je werkgever krijgt. Dit kan erop wijzen dat je meer autonomie en creatieve vrijheid zou willen in je werk. Misschien word jij boos als er tegen je gelogen wordt. Wat erop kan wijzen dat eerlijkheid en integriteit een van jou belangrijke waardes zijn. Boosheid kan een geweldige emotie zijn als je bereidt bent om er aandacht aan te besteden.

Jaloersheid
Jaloezie wijst ons op iets wat we heel graag willen. Denk na over de laatste keer dat je jaloers was op iemand. Misschien is het een collega die promotie krijgt, of een goede vriend die een mooi project mag doen. Misschien is er een zus die een wereldreis van drie maanden gaat maken.  Wat deed of kreeg iemand waardoor jouw innerlijke groen monster tot leven kwam? De kans is dat diegene iets kreeg of deed wat je eigenlijk voor jezelf had gewild. Dat ligt voor de hand, maar meestal blijven onze jaloezie-gevoelens onbewust, laat staan dat we nadenken over wat er in je hart omgaat. Julia Cameron, auteur van het boek:”The artist’s Way, suggereert een verhelderende oefening dat de Jaloeziemap heet. Zo ontdek je je onbegrepen verlangensinWake up to the day’s most important news.

  1. Maak drie kolommen op een vel papier

  2. In de eerste kolom, maak je een lijst van mensen waar je jaloers op bent.

  3. In de tweede kolom beschrijf je de reden waarom je jaloers bent op die persoon.

  4. In de derde kolom noem je een actie die je kunt nemen om je jaloezie te verminderen.

Deze activiteit neemt een verlammende emotie en transformeert die in creatieve kracht. Het verplaatst je van de slachtofferpositie naar overwinning. Het groene monster wordt ineens het groene licht.

Angst
Als je probeert om je leven ten volle te leven kan angst een groot obstakel worden. Maar je kunt het ook gebruiken in je voordeel. Als eerste is goed om te weten dat de mate waarin we bang zijn een indicator is voor hoeveel we naar iets verlangen. Vaak is het zo dat hoe meer we naar iets verlangen hoe harder onze angst van zich laat horen. Ons verlangen om een specifieke actie te ondernemen, bijvoorbeeld van baan veranderen, een verre verhuizing, iemand mee uit vragen,  wordt gespiegeld door de mate waarin de gevoelde schroom je verlamd. Maar angst kan als een motivator werken als we ons erin vastbijten, het omkeren en spelen met het tegenovergestelde: Verlangen.

Verschuif je focus van faalangst naar het verlangen om anderen te dienen, van angst voor het onbekende naar het verlangen naar avontuur,  van angst voor afwijzing naar het verlangen naar verbinding. Angst kan ook juist als prima startpunt lijden omdat het je extra kracht geeft om te beginnen.

Ben je angstiger voor het falen in je eigen bedrijf, of voel je de depressie waar je invalt als je nog langer bij je huidige baan blijft? Ben je angstiger voor de mogelijk afwijzing voor die date? Of zul je de rest van je leven afvragen wat er had kunnen gebeuren?

 

 

Trefwoorden: emoties, creativiteit

© 2019 Rezonans

Development: W3Company